Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

Szczęśliwi do byłych nie piszą.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

Kobieta cały czas testuje mężczyznę z którym jest, z którym umówiła się na chwilę, a nawet takiego, którego nie chce, ale chce spróbować czy on się skusi i da się nagiąć i będzie tańczyć tak, jak ona zagra, w hołdzie lennym złożonym jej kobiecości. Zresztą nie zawsze robi to świadomie.

Kobieta nie porozumiewa się słowem, konkretem, cyfrą. Ona powie coś, czego nie myśli, po to, aby sprawdzić czy reakcja, którą usłyszy jest taka, jaką chce usłyszeć. Albo po to, aby wzbudzić określone emocje.

— Pokolenie Ikea
Reposted fromnezavisan nezavisan viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Rodzice nas psują. Szkoła nas psuje. Nienawidzimy rodziców. Nienawidzimy szkoły. A później to samo robimy swoim dzieciom. Psujemy je i wysyłamy do szkoły. Są małżeństwa, są rozwody, dzieci dorastają, zajmujemy się nimi, żonglujemy całym tym gównem, dajemy z siebie wszystko i nagle one się wyprowadzają z domu, nienawidząc nas. Z wielką ulgą. I wtedy przychodzi myśl: To było to? To było życie? Naprawdę już się skończyło? Skończyła się moja młodość? One już dorosły? Tak to się toczy. I nie mamy na to wpływu. I chyba to mnie najbardziej wkurwia.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Całuję Cię, jeżeli tak można nazwać - ten akt chorej, głodnej i bezsilnej wyobraźni.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana viaMezame Mezame

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść.

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromscorpix scorpix viaMezame Mezame
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana viaMezame Mezame
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
Reposted fromesperer esperer viaMezame Mezame
"Przecie, tak czy inaczej, nasze zachowania względem siebie to pasmo niezręczności. Dłubiemy sobie nawzajem w sercach, w oczach, w wątrobach, straszymy się, sprawdzamy, przewiercamy na wylot. Duchowa strona człowieka nie podlega żadnej ochronie. To aż śmieszne: na robienie zwykłych domięśniowych zastrzyków trzeba mieć specjalne pozwolenie, ale majstrować przy duszy ludzkiej może praktycznie każdy, kto zechce: ksiądz, agitator, kochanek, przechodzień. nikt.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromrol rol viaMezame Mezame
Nie kupujmy marzeń jak mebli, nie bądźmy zanadto przebiegli.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame
U mnie jest blisko z serca do papieru.
— najwspanialsza Agnieszka Osiecka
Reposted bypinkcacaoo pinkcacaoo

February 14 2017

Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
Reposted fromchocoway chocoway viazapachsiana zapachsiana
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viazapachsiana zapachsiana
4602 41d3
Reposted fromktosiowa ktosiowa viazapachsiana zapachsiana
1166 f32d
Reposted fromsomenonsense somenonsense viazapachsiana zapachsiana
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viazapachsiana zapachsiana
5323 d2f1 500
Reposted fromtwice twice viazapachsiana zapachsiana
3757 5d0d
Reposted fromretaliate retaliate viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl